De Adviesraad brengt gevraagde en ongevraagde adviezen uit aan het college van burgemeester en wethouders. Afhankelijk van het onderwerp en de kennis, ervaring en affiniteit van de leden bereidt een groepje van 2 à 3 personen een conceptadvies voor dat vervolgens in de adviesraad wordt besproken, aangescherpt en vastgesteld. 

De gemeente geeft ons in principe 6 weken de tijd om met een gevraagd advies op een beleidsstuk te komen. Na behandeling in het college worden de adviezen verwerkt en krijgt de Adviesraad terugkoppeling op de uitgebrachte adviezen. De gemeenteraad ontvangt vervolgens bij de te behandelen beleidsstukken ook het volledige advies.   

2024

Gevraagd advies

 • Verordening Werk en Participatie 

 Ongevraagd advies

 •  Voortbestaan Lokaal-O

2023

Gevraagd advies

 • Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Ongevraagd advies

 • Bereikbaarheid Jeugdhulpverlening

2022

Gevraagde advies

 • Baarn na Corona: Een integraal sociaal-maatschappelijk plan

Ongevraagd advies

 • Aanpak Laaggeletterdheid Baarn
 • Elektrische Laadpalen

Vragen gesteld aan college over

 • Vervoer speciaal onderwijs
 • Communicatie naar bewoners over energie toeslag

Dolinda Knigge (l) van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn met een van haar gesprekspartners voor het advies over Aanpak Laaggeletterdheid Luciënne van der Peet, coördinator DigiTaalhuis van Bibliotheek Eemland locatie Baarn

2021

Gevraagde adviezen

 • Kunst en Cultuurbeleid
 • Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor mantelzorgers
 • Integrale Toegang Sociaal Domein
 • Regionale visie en beleidsontwikkeling Samen in de Wijk, Jeugd, Beschermd Wonen en Inkoop
 • Wet Inburgering 2021

2020

Gevraagde adviezen

 • Beleidsplan toezicht en handhaving Sociaal domein 2020-2024
 • Actieplan Armoedebestrijding ‘kinderen’ gemeente Baarn 2021-2024
 • ‘Baarn Vitaal’: Beleidsnota Sociaal Domein Baarn 2021-2024

Ongevraagde adviezen

 • Participatiewet en Jeugdzorg
 • Publicatie SCP “Sociaal Domein Stagneert”
 • Toiletbeleid gemeente Baarn

Eerste ‘Hoge Nood-Sticker’ voor ondernemers in augustus 2022 naar aanleiding van ons ongevraagd advies uit 2020

Toos Verschuur met de twee betrokken wethouders Mark Veldhuizen en Steven de Vries

Bent u geïnteresseerd in de inhoud van een advies? Neem contact met ons op via de contactpagina

 

 

Nuttige