In 2023 ligt onze focus op de thema’s Integrale Toegang, Jeugdzorg en Armoedebestrijding / Schuldhulpverlening.

Vanuit de gemeente verwachten wij in het najaar '23 formele adviesvragen op het minimabeleid, de jeugdagenda en jeugdparticipatie en de evaluatie van de nieuwe wet inburgering 2021.

Wij richtten ons in 2022 op: 

  • het volgen van de uitgebrachte adviezen vanaf 2020: wat waren onze adviezen en wat is de stand van zaken met betrekking tot het beleidsterrein in het algemeen en de uitvoering van de reacties van het college naar aanleiding van onze adviezen in het bijzonder.
  • het systematischer uitvoeren van werkbezoeken zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van uitgebrachte of toekomstige adviezen en om contacten in de Baarnse samenleving te leggen en te onderhouden
  • meer aandacht besteden aan PR-activiteiten om de contacten met de achterban te versterken. Deze website is hier een voorbeeld van.

In 2020/2021 zijn de meeste belangrijke thema’s binnen het sociaal domein in gemeentelijke meerjaren beleidsnota’s en uitvoeringsplannen uitgewerkt. Daarbij waren wij als adviescommissie betrokken.

 In 2023 specifiek
aandacht voor:
 
 Armoedebestrijding / Schuldhulpverlening
 
Integrale Toegang
 
Jeugdzorg

Nuttige

Websites