Op onze vergaderingen nodigen we gasten uit, vanuit organisaties als PitBaarn, Vluchtelingenwerk en ook beleidsadviseurs van de gemeente uit het team Ontwikkeling Samenleving. Met hen gaan we in gesprek over actuele thema's.


Gasten bij vergaderingen
Latifa Souidi, coordinator geldzorgen en vroegsignalering bij PitBaarn, was te gast op het openbare gedeelte van de vergadering in oktober '22 om te spreken over armoedebestrijding en schuldhulpverlening in Baarn.
Foto: Conny van Gelder met Latifa Souidi
Image


In december 2022 was Christine Stiphout te gast, directeur van Pit Baarn. Ze sprak met de adviesraad over één jaar Pit Baarn en de voortgang van de Integrale Toegang.

In februari 2023 sprak de adviesraad met een beleidsadviseur van de gemeente over de taakstelling in het Sociaal Domein en de ingezette maatregelen.

Teameider van het Lokaal Team Margaux Vanoni was in april te gast om te vertellen over de taken en activiteiten van haar team, de positieve ontwikkelingen en knelpunten.

In mei '23 waren Masja van der Linden en Dennis Kwakkel, jongerenwerkers bij Pit Baarn, te gast om te vertellen over hun werk, wat ze in praktijk zien en meemaken, wat er goed gaat en wat er beter kan.

Regelmatig brengen wij werkbezoeken aan organisaties, gaan in gesprek met inwoners over een bepaald onderwerp of nemen onderwerpen mee vanuit onze ‘eigen’ expertise en ervaring. 

Werkbezoeken

 
In 2022 gingen wij naar het kringloopcentrum Baarn Bunschoten en spraken we onder andere over het toewijzen van clienten vanuit BBS in het kader van de participatiewet.

Image

We bezochten in 2021 SAM², een werkgroep die bestaat uit een kleine groep vrijwilligers, die zich niet neerlegt bij de soms grote kloof tussen arm en rijk. SAM² probeert een steentje bij te dragen aan verlichting in armoedige situaties die ook in Baarn aanwezig zijn.


In coronatijd hielden we verder op digitale manier contact, bijvoorbeeld met het kringloopcentrum en de Raad van Kerken. Ook namen we deel aan digitale bijeenkomsten in het kader van het project ‘Eén tegen Eenzaamheid’, het Stadsgesprek Klimaatadaptatie gemeente Baarn en over ‘De stand van Baarn’.

Image

Nuttige

Websites