De Adviesraad Sociaal Domein Baarn is een in 2019 opgerichte onafhankelijke Stichting bestaande uit zeven leden en een voorzitter, die vanuit persoonlijke of (vrijwilligers)werkervaring betrokken zijn bij het sociaal domein. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De voorlopers van deze integrale Adviesraad waren de WMO-raad en allochtonenraad.

DE ADVIESRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN EN EEN AMBTELIJK SECRETARIS, ZIE DE VACATUREPAGINA

De voltallige adviesraad op de trap in
het gemeentehuis op 11 januari 2023
Image
Vlnr Toos Verschuur, Maarten Spaargaren, Conny van Gelder, Mirjam van Halem en Dolinda Knigge met wethouder Steven de Vries op 12 oktober 2022
Image

Samenstelling Adviesraad

Maarten Spaargaren
Voorzitter

Conny van Gelder
Secretaris

Mirjam van Halem
Penningmeester

Cor Veerman
Lid

Dolinda Knigge
Lid

Muhammet Kiliç
Lid

Joke den Toom
Lid

Nuttige

Websites