Op onze vergaderingen nodigen we gasten uit, vanuit organisaties als PitBaarn, Vluchtelingenwerk en ook beleidsadviseurs van de gemeente uit het team Ontwikkeling Samenleving. Met hen gaan we in gesprek over actuele thema’s.

Werkbezoeken

Regelmatig brengen wij werkbezoeken aan organisaties, gaan in gesprek met inwoners over een bepaald onderwerp of nemen onderwerpen mee vanuit onze ‘eigen’ expertise en ervaring. 

Bijeenkomst schuldhulpverlening

We waren op 22 mei 2024 aanwezig bij een bijeenkomst van de Gemeente Baarn over het beleid ten aanzien van schuldhulpverlening. Naast een terugblik op de achterliggende periode werd er met name naar de toekomst gekeken. Schuldhulpverlening staat al goed op de kaart bij de gemeente. De regelingen werken, maar het kan altijd beter. Met dit laatste voor ogen wordt onderzocht welke stappen nog gemaakt kunnen worden. Belangrijk aspect daarbij is dat er meer ruimte moet komen voor de cliënten van schuldhulpverlening om hun ervaringen en mening te kunnen delen met de beleidsmakers. Daartoe start de gemeente een breed onderzoek. De deelnemers aan de bijeenkomst hebben ideeën en suggesties met elkaar gedeeld aan de hand van een aantal thema’s. De Adviesraad Sociaal Domein Baarn blijft dit onderwerp pro actief volgen.

Stichting Samen Baarn

We bezochten deze stichting in de Laanstraat en waren nieuwsgierig hoe deze organisatie in behoefte voorziet. Ongeveer 60 inwoners komen regelmatig langs voor levensmiddelen. Deze producten, die op de houdbaarheidsdatum zijn, krijgt de organisatie van supermarkten en bakkers.

Ook is er drie keer in de week ruimte gecreëerd voor sociale contacten. Deelnemers met verschillende achtergronden nemen deel aan de ‘knutsel-koffie uurtje’. Voorziet zeker in de behoefte gezien de opkomst. Er wordt een subsidie verstrekt door de gemeente Baarn en er zijn ongeveer tien vrijwilligers actief.


Weggeefwinkel

Bij het bezoek dat we hier brachten is het een gezellige boel. Vrijwilligers met verschillende taalachtergronden zijn hier actief. Dit geeft een zinvolle invulling van hun vrije tijd en tevens leerzaam.

De weggeefwinkel is ontstaan uit overschot van de kledinginzameling voor Lesbos. Veel inwoners van Baarn, maar ook uit andere gemeenten weten de weggeefwinkel in de Laanstraat te vinden voor het brengen en halen van spullen. Tevens staat er een koffietafel voor ontmoeting en om steun aan elkaar te geven.

De weggeefwinkel is afhankelijk van donaties. Ze krijgen geen subsidie van de gemeente. Er is contact met verschillende andere organisaties. De weggeefwinkel heeft drie doelstellingen: verminderen van eenzaamheid, armoedebestrijding en duurzaamheid.

Voedselbank Gooi en omstreken

De locatie voor Baarn is gevestigd in de Dahliastraat. Op een donderdag zijn wij op bezoek. Op deze dag worden de voedselpakketten samengesteld en uitgegeven. De vrijwilligers zijn druk doende. Een kleine zestig inwoners maken gebruik van de voedselbank in Baarn. De voedselbank is volledig afhankelijk van giften.

De Voedselbank Baarn ontvangt geen subsidie van de gemeente. Echter betalen zij geen huur voor de locatie waar zij op dit moment verblijven.

De Voedselbank Baarn werkt, indien nodig, goed samen met de betrokken instanties in Baarn op het gebied van armoedebestrijding.

Lokaal O

Door de dreigende sluiting van Lokaal O is er een bezoek gebracht. De Adviesraad is van mening dat Lokaal O een belangrijke functie heeft in de Baarnse samenleving. Bovendien speelt lokaal O een belangrijke rol bij een reeks gemeentelijke doelstellingen welke terug keren als kernwaarden in beleidsdocumenten op het gebied van het Sociaal Domein. Lokaal O is een ontmoetingsplek voor Baarnaars, waarin creatieve en ontwikkelingsgerichte initiatieven ontplooid kunnen worden. We hopen dat de gemeente en het bestuur van Lokaal O tot een duurzame oplossing komt!

 

 

Nuttige