Ligt jouw hart bij de inwoners van Baarn die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken?

Ben je actief betrokken bij de Baarnse samenleving en wil je de gemeente adviseren over het beleid in het sociaal domein?

Wij zoeken nieuwe leden én een ambtelijk secretaris!

Geïnteresseerd?

Ben je na het lezen van de vacatureteksten hieronder geïnteresseerd in lidmaatschap van de Adviesraad of in de functie van Ambtelijk Secretaris? Stuur dan een e-mail met je achtergrond en motivatie naar info@adviesraadbaarn.nl

Heb je vragen over de functies, dan kun je die stellen via hetzelfde e-mailadres.
Of je kunt telefonisch contact opnemen met Conny van Gelder 06 - 1227 3290 (secretaris ASDB).

 

Vacature Leden Adviesraad

Wij zoeken actieve leden voor onze raad die:

 • Brede belangstelling hebben voor alles dat zich afspeelt binnen het sociaal domein en zich betrokken voelen bij hoe het Sociaal Domein in Baarn wordt vormgegeven en zich ontwikkelt;
 • Uit eigen ervaring of door hun werk begrijpen hoe de problemen zijn van mensen uit de doelgroepen van het sociaal domein, die ondersteuning nodig hebben;
 • Een pro-actieve en oplossingsgerichte houding hebben om voorstellen te kunnen doen ter verbetering van gesignaleerde problemen;
 • Samenwerkingsgericht zijn, sociaal vaardig, en niet bang zijn om een mening te geven;
 • In gemeente Baarn wonen

Wat bieden wij?

De Adviesraad Sociaal Domein Baarn bied je de gelegenheid om samen met de andere leden een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Baarn. De functie wordt uitgevoerd op basis van vrijwilligheid. Er is een maandelijkse vrijwilligersvergoeding van toepassing.
Leden kunnen trainingen, workshops en webinars volgen die worden gegeven vanuit de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Tijdsbesteding:
Eén vergadering per maand op de tweede woensdagavond van de maand vanaf 19.30-21.30 uur. Inzet voor activiteiten zoals werkbezoeken, verzamelen van informatie, lezen van stukken en (mee)schrijven aan adviezen e.d. is afhankelijk van individuele belangstelling en mogelijkheden qua tijdsbesteding

Vacature Ambtelijk Secretaris

Heb je secretariële en communicatieve kwaliteiten en ken je de weg in de gemeentelijke organisatie of ben je bereid je dat eigen te maken?
Dan zijn wij naar jou op zoek!
De ambtelijk secretaris biedt de eerste plaats ondersteuning aan het Dagelijks Bestuur van de Adviesraad en werkt daarom nauw samen met de voorzitter en secretaris van het DB.

Je faciliteert/ondersteunt het DB met de volgende taken:

 • Aanwezigheid bij de plenaire (avond)vergaderingen 1 keer per maand; bijhouden actielijst en bewaking actiepunten
 • In overleg met de voorzitter (eind)redactie van de adviezen van de Adviesraad
 • Eerste contactpersoon voor de gemeentelijke organisatie, onder andere – maar niet beperkt tot - ter voorbereiding op gesprekken met de wethouder (minimaal 2x per jaar) en/of uitnodigen van gasten
 • Regelmatig overleg met contactpersoon/ambtenaar voor Sociaal Domein. Eerste contactpersoon voor overige personen/organisaties.
 • Bewaking van de gemeenteraadsagenda op relevante onderwerpen voor de Adviesraad
 • Betrokkenheid bij (eind)redactie van het jaarverslag
 • Actief aandragen van kansen voor PR(-content) en opzetten/actueel houden van webpagina
 • Een goede en vlotte samenwerking met de secretaris van het DB. De secretaris van het DB is globaal verantwoordelijk voor: interne/externe communicatie van de Adviesraad, beheer van het centrale mail-adres, opstellen (in overleg met voorzitter) van de agenda van de Adviesraad, opstellen en bewaken van het Werkplan.

Wie zoeken wij?
Je bent (bij voorkeur) inwoner van de gemeente Baarn en je kunt opereren op minimaal MBO-niveau. Je hebt ervaring en affiniteit met secretarieel/ondersteunende werkzaamheden. Je draagt enthousiast en proactief bij aan het reilen en zeilen van de Adviesraad. Je bent energiek, communiceert zowel schriftelijk als mondeling en bent graag een spin in het web. Je kunt goed organiseren en structureren. Je begrijpt de politiek-ambtelijke context binnen een Gemeente. Als je een connectie hebt met één van de doelgroepen uit het Sociaal Domein, nodigen we je in het bijzonder uit te reageren.

Wat bieden wij?
De Adviesraad Sociaal Domein Baarn biedt je de gelegenheid om samen met de andere leden een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van de inwoners van de gemeente Baarn.
Voor de functie is een financiële vergoeding beschikbaar afhankelijk van ervaring en deskundigheid.
Tijdsbesteding is ca 12 uur per maand.

Nuttige

Websites