De Adviesraad geeft het college van burgemeester en wethouders van Baarn advies over het beleid en de uitvoering van het sociaal domein, waaronder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Gevraagd én ongevraagd advies

Wij signaleren ontwikkelingen en knelpunten in de samenleving, geven gevraagd advies aan het college over beleidsstukken, ongevraagd advies over zaken die ons opvallen of stellen vragen aan de wethouder.

Het gaat vaak over onderwerpen op het gebied van jeugd, welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen.

Voordat een beleidsstuk in het college wordt besproken, gaat het voorstel naar de Adviesraad. Wij kijken goed of het voorstel recht doet aan mensen en organisaties en of er bijvoorbeeld geen groepen worden vergeten.

Klankbord voor inwoners

De Adviesraad zet zich tevens in als klankbord voor inwoners die hulp nodig hebben om zelfstandig te functioneren in het dagelijkse leven of die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een uitkering of inkomensvoorziening van de gemeente.

Vergaderingen

Iedere tweede woensdagavond van de maand vergadert de adviesraad. Meestal is er aan het begin een openbaar deel van de vergadering. Alle geïnteresseerde inwoners van de gemeente Baarn zijn hierbij welkom. Dit kondigen we aan in de Baarnsche Courant.

Jaarverslag

Jaarverslag 2023 van de adviesraad is te downloaden: Jaarverslag 2023 Adviesraad Sociaal Domein Baarn

 

 

Nuttige