De Adviesraad Sociaal Domein Baarn is een in 2019 opgerichte onafhankelijke Stichting bestaande uit acht leden en een voorzitter, die vanuit persoonlijke of (vrijwilligers)werkervaring betrokken zijn bij het sociaal domein.

Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De voorlopers van deze integrale Adviesraad waren de WMO-raad en allochtonenraad.
De voltallige adviesraad op de trap in
het gemeentehuis op 11 januari 2023
Vlnr Nana Zuidam (gemeente Baarn), Jeff Balch, Clasien Ouderdorp, Joke ten Toom, Wethouder Steven de Vries, Muhammet Kiliç, Lies Visser, Cor Veerman, Conny van Gelder, Dolinda Knigge op 12 juli 2024 (Op de foto mist Peter Blokker)

De adviesraad vindt een goede relatie met het college belangrijk en heeft daarom regelmatig overleg met de wethouder en ambtenaren van het sociaal domein.

Samenstelling Adviesraad

Dr. Jeff Balch

Voorzitter

Conny van Gelder

Secretaris

Cor Veerman

Penningmeester

Clasien Ouderdorp

Lid

Dolinda Knigge

Lid

Muhammet Kiliç

Lid

Joke den Toom

Lid

Peter Blokker

Lid

Lies Visser

Lid

 

 

Nuttige