De Adviesraad Sociaal Domein Baarn is een in 2019 opgerichte onafhankelijke Stichting bestaande uit acht leden en een voorzitter, die vanuit persoonlijke of (vrijwilligers)werkervaring betrokken zijn bij het sociaal domein.

Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De voorlopers van deze integrale Adviesraad waren de WMO-raad en allochtonenraad.
De voltallige adviesraad op de trap in
het gemeentehuis op 11 januari 2023
Vlnr Toos Verschuur, Maarten Spaargaren, Conny van Gelder, Mirjam van Halem en Dolinda Knigge met wethouder Steven de Vries op 12 oktober 2022
Samenstelling Adviesraad

Maarten Spaargaren

Voorzitter

Conny van Gelder

Secretaris

Cor Veerman

Penningmeester

Clasien Ouderdorp

Lid

Dolinda Knigge

Lid

Muhammet Kiliç

Lid

Joke den Toom

Lid

Peter Blokker

Lid

 

 

Nuttige